54/2010. (III.29.) számú határozata – Árvízvédelmi pályázat módosított önrészének elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
54/2010. (III.29.) számú határozata


A Képviselő-testület az árvízi védvonal kiépítése (KEOP-7.2.1.2-2008-0016) című pályázat keretében vállalt önkormányzati önrész összegét az alábbiak szerint módosítja:

A teljes beruházási összeghez (49.552.833) vállalt önrész mértéke 8.462.592 Ft összegre változik.
Felkéri a polgármester, hogy a döntést továbbítsa a KvVM FI felé.

Határidő: 2010. április 29.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport

 

 

K.m.f.

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

A kivonat hiteléül:
2010. 03. 31.
Jkv. vez.