54/2016. (IV. 8.) számú határozat – Településrendezési szándék kinyilvánítása, területek lehatárolása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

54/2016. (IV. 8.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az alábbi tartalommal a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási terv módosításáról dönt.

 

A módosítás célja az érintett területek szabályozási előírásainak egyértelműsítése, illetve módosítása, annak érdekében, hogy a kiszabályozott övezetek a valóságban is kialakulhassanak.

 

A módosítás területi lehatárolása:

1.    Latorvölgy Lke-B1 és Lke-B2 jelű lakóterületi övezetek

2.    Lke-B8 övezetben az elhelyezhető épületek számára vonatkozó HÉSZ előírás törlése

3.    K-E1 övezetben (volt Felvonulási lakóterület) a terület hasznosítási lehetőségeinek bővítése érdekében a HÉSZ előírások felülvizsgálata, szociális, egészségügyi és lakóépületek elhelyezésének lehetővé tétele

4.    Zebegény melletti 049/2 hrsz-ú telek turisztikai célú hasznosítása

 

Felkéri a Polgármestert a döntés kifüggesztésére, illetve a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő eljárás megindítására.

 

          Határidő: 2016. április 30.

Felelős: városfejlesztési csoport, polgármester

 

 

K.m.f.                         

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

               

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. április 11.

 

Dr. Horváth Béla jegyző