53/2016. (IV. 8.) számú határozat – Helyi Építési Szabályzat módosításának megindításáról, tervező megbízásáról döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

53/2016. (IV. 8.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a településrendezési terv módosításának elvégzésével és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével árajánlata alapján az Origó Tervművek Kft.-t, személyesen Rigó István tervezőt bízza meg.

A feladat elvégzésének határideje 2016.november 30.

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a folyamat megindítására, felhatalmazza a szerződés aláírására.

 

 

Határidő: 2016. április 11.

Felelős: városfejlesztési csoport, polgármester

 

 

 

K.m.f.                         

 

 

 

Petrovics László s.k.    
polgármester                                                  

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. április 11.

 

Dr. Horváth Béla jegyző