53/2015. (III. 30.) számú határozat – Gondozási Központ étkezési normája megállapítása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

53/2015. (III. 30.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Gondozási Központ vezetője javaslatára az Idősek nappali ellátása (102030) és az Idősek Otthona (102021) kormányzati funkciók élelmezési nyersanyagnormáját 350 Ft/fő/nap összegben állapítja meg (változatlanul hagyja).

 

 

Határidő: 2015. április 1.

Felelős: intézményvezető

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. március 31.

 

Dr. Horváth Béla jegyző