53/2014. (III. 31.) számú határozata – A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 5/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
53/2014. (III. 31.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 5/2010. (III. 31.) önkormányzati rendeletet nem kívánja módosítani.
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.   
polgármester                                                   
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. április 2.
 
Dr. Horváth Béla jegyző