54/2013. (III. 25.) számú határozata – Gondozási Központ étkezési normája megállapítása

A Képviselő-testület a Gondozási Központ vezetője javaslatára az Idősek nappali ellátása (881011) és az Idősek Otthona (873011) szakfeladatok élelmezési nyersanyagnormáját 330 Ft/fő/nap összegben állapítja meg.

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester
dr. Horváth Béla s.k. jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2013. március 26.

Dr. Horváth Béla jegyző