53/2013. (III. 25.) számú határozata – Gondozási Központ térítési díjak felülvizsgálata

A Képviselő-testület a Gondozási Központ által beterjesztett és az előterjesztés mellékletét képező javaslatot a térítési díjak felülvizsgálata tekintetében elfogadja.

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatára a rendelet-tervezettel kapcsolatban elfogadja azt a módosító javaslatot, miszerint már egy havi díjtartozás esetén szüneteltetni kell a szociális étkeztetést.

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester
dr. Horváth Béla s.k. jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2013. március 26.

Dr. Horváth Béla jegyző