53/2010. (III. 29.) számú határozata – Külterületi utcanevekről döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
53/2010. (III. 29.) számú határozata

A Képviselő-testület a felsorolt közterületek, közutak elnevezéséről az alábbi döntést hozza:
UTCANÉV HRSZ MEGJEGYZÉS UTCANÉV HRSZ MEGJEGYZÉS
Felsőerdősor u. 13685 Vadász u. 0379
Panoráma út 10281 15418
Lejtő u. 13826 Erdőszél u. 0375 Magyar Állam
Erdőszél út 13866 Málna u. 12624
Bokor u. 13844 Szőlő u. 12603 12594/1 felé tartó oldalága)
Rigóhegy dűlő 13936 Galagonya u. 12603
Erdőalja út 13658 Tulipán u. 12664
Domboldal u. 13759 Bodza u. 12676
Völgy u. 13729/2 Tücsök u. 12695
Hegyalja út 13728 Barackvirág u. 12731
Napsugár u. 13646 Diósárok u. 12766
Szamaras út 10352 Magyar Állam Akácos út 12939
Árokpart u. 10315 Magyar Állam Gyöngyvirág u. 12920
Pacsirta u. 10230 Bogyó u. 12979
Lihegő u. 295/2 13101
Katica sétány 10392/2 Vadrózsa u. 13134
Liliom u. 416/1 13016
Kóspallagi út 382/2 Magyar Állam Sas u. 12884
12565 Magyar Állam 13046
Az elnevezett közterületek mentén az ingatlanokra házszámozás nem készül, azok azonosítására továbbra is helyrajzi-számuk szolgál. Az utcák elnevezése nem jelent változást az egyes utak besorolásával (fenntartásával) kapcsolatban, illetve nem jogosít fel építési jog megváltoztatásának igényére.

Határidő: 2010. április 30.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport, Népesség-nyilvántartás

 

K.m.f.

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

A kivonat hiteléül:
2010. 03. 29. Jkv. vez.