52/2015. (III. 30.) számú határozat – Vidékfejlesztési pályázat (gépkocsi beszerzés) benyújtásáról döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

52/2015. (III. 30.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület jóváhagyja támogatási kérelem benyújtását a 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet alapján a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése 2. célterületére (gépjármű beszerzés és kapcsolódó feladatok).

A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a külterületen élő lakosság szempontjából a beszerzésre kerülő gépkocsival elérhető szolgáltatásfejlesztés szükséges.

Az új szolgáltatás keretében a külterületen élő, korától, egészségi állapotától, vagy szociális helyzetétől függően rászorult lakosság közbiztonságának javítását (közterület-felügyelő járőrözése), az önkéntes tűzoltók munkájának segítése, rendezvények biztosítása, települési szolgáltatásokhoz eljutás biztosítását, házi segítségnyújtást kívánja megvalósítani. 

 

Szükség esetén az önkormányzat által vissza nem igényelhető ÁFA összegét 2015. évi költségvetéséből biztosítja.

 

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására, és annak jóváhagyása esetén a beszerzés lebonyolítására.

 

 

Határidő: 2015. április 15.

Felelős: polgármester

 

K.m.f.

                          

 

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. március 31.

 

Dr. Horváth Béla jegyző