52/2014. (III. 31.) számú határozata – Pályázat kiírása a Nagymaros című helyi lap szerkesztésére, kiadására

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
52/2014. (III. 31.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület nem kíván pályázatot hirdetni a Nagymaros című havi kiadású önkormányzati lap előállítására, szerkesztésére és terjesztésére.
 
 
 
K.m.f.
                          
 
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                   
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. április 2.
 
Dr. Horváth Béla jegyző