52/2010. (III. 29.) számú határozata – Közkutak fenntartásának felülvizsgálata

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
52/2010. (III. 29.) számú határozata

A Képviselő-testület a következő közkifolyók megszűntetéséről dönt:
Átalánydíjas közkutak 12. Molnár u. 15.
1. Rigóhegy u.18. 13. Német u. 7.
2. Aranyos u.16. 14. Mainzi u. 6.
3. Mihály u. nyomásfokozó
4. Fehérhegy u. 32.
5. Fehérhegy u. 43.
6. Fehérhegy u. 67. Mért közkutak
7. Fehérhegy u. 116. 1. Villasor (középső)
8. Fehérhegy u. 125. 2. Villasor
9. Pállya Celesztin u. 12. 3. Villasor (Rostro)
10. Kittenberger Kálmán u. 81.
11. Rákóczi u. 98.
A továbbiakban az alábbi közkutakat tartja fenn:
1. Fehérhegy u. 14. 6. Fehérhegy u. 147.
2. Vasút u. Vasútállomás 7. Temető
3. Vasút u. 11. 8. Magyar u. 1.
4. Diófa u. 97. 9. Magyar u. 24.
5. Elsővölgy 941. 10. Foglár dűlő

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szolgáltató felé járjon el és rendelje meg a közkutak leszerelését.

Határidő: 2010. április 30.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport

 

K.m.f.

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

A kivonat hiteléül:
2010. 03. 31.

Jkv. vezető