51/2015. (III. 30.) számú határozat – Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

51/2015. (III. 30.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a jegyzőnek a Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. március 31.

 

Dr. Horváth Béla jegyző