51/2014. (III. 31.) számú határozata – Nagymaros című lap ingyenessé tételére vonatkozó javaslatról döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
51/2014. (III. 31.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület nem támogatja az önkormányzat lapjának a lakosság számára díjtalan kiadását, a jelenlegi terjesztési formát kívánja fenntartani.
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.   
polgármester                                                   
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. április 2.
 
Dr. Horváth Béla jegyző