52/2011. (III. 28.) számú határozata – Regionális Operatív Programhoz kapcsolódód projektek összeállítása, pályázatok előkészítése, benyújtása 2011-2012 időszakra vonatkozóan

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
52/2011. (III. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az Európai Uniós pályázatokkal kapcsolatos előterjesztéseket megismerte és tudomásul veszi.
 
 
 
K.m.f.
 
 
                                                      
 
    Petrovics László s.k.                             dr. Horváth Béla s.k.
       polgármester                                                  jegyző  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 03. 29.