50/2010. (III.29.) számú határozata – Gondozási Központ szakmai programja, Szervezeti és Működési Szabályzata és mellékletei módosításának jóváhagyása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
50/2010. (III.29.) számú határozata

A Képviselő-testület a Gondozási Központ szakmai programjának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának, és a kapcsolódó dokumentumainak módosítását megismerte és jóváhagyja.

 

 

K.m.f.

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 03. 31.
Jkv. vez.