4/2015. (I. 26.) számú határozata – Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

4/2015. (I. 26.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a polgármester lejárt határidejű határozatok teljesítéséről szóló beszámolóját elfogadja.

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. január 27.

 

Dr. Horváth Béla jegyző