5/2010. (I.25.) számú határozata – : Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 


Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
5/2010. (I.25.) számú határozata

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót, az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel elfogadja.

 

 

 

 

Kmf.

 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 01. 26.
Jkv. vezető