4/2010. (I.25.) számú határozata – Napköziotthonos Konyha térítési díjai a 2010-es évre

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
4/2010. (I.25.) számú határozata

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az intézményvezető asszony kérésére, és a bizottságok javaslatára – a Napköziotthonos Konyha 2009-es évben alkalmazott étkezési térítési díjain a 2010-es évre vonatkozóan nem változtat.

 

 

 

 

Kmf.

 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 01. 26.
Jkv. vezető