50/2015. (III. 2.) számú határozat – Misztrál Fesztivál és a Dunakanyar Fúvósegyüttes támogatásáról döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

50/2015. (III. 2.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Misztrál Fesztivál és a Dunakanyar Fúvósegyüttes támogatása tekintetében a beérkezett kérelmek és bevételi terv alapján a következő döntést hozza:

a) Misztrál Fesztivál                 750 000 Ft,

b) Dunakanyar Fúvósegyüttes 500 000 Ft.

 

A költségvetésben megállapított keret fennmaradó részét tartalékként különíti el.

 

A döntés alapján felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására és a támogatás kifizetésére.

 

 

Határidő: 2015. április 30.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. március 31.

 

Dr. Horváth Béla jegyző