50/2014. (III. 31.) számú határozata – Gondozási Központ étkezési normája megállapítása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
50/2014. (III. 31.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Gondozási Központ vezetője javaslatára az Idősek nappali ellátása (102030) és az Idősek Otthona (102021) kormányzati funkciók élelmezési nyersanyagnormáját 350 Ft/fő/nap összegben állapítja meg.
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. április 2.
 
Dr. Horváth Béla jegyző