49/2015. (III. 30.) számú határozat – A megalakítandó Művésztelep Egyesület székhelyhasználati kérelméről döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

49/2015. (III. 30.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a megalakítandó Nagymarosi Művésztelep Egyesület képviselője kérelmére nem járul hozzá ahhoz, hogy az egyesület az önkormányzat és Bánházi Gábor tag között létrejött bérleti szerződés alapján székhelyeként használhassa és feltüntethesse a Nagymaros, Nyár u. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlant.

 

Egyúttal az egyesület névhasználata tekintetében nem járul hozzá a Nagymaros név egyesület elnevezésében történő használatához.

 

Kéri továbbá, hogy a bérlő legyen felszólítva a bérleti szerződésben foglaltak betartására, így különösen az épület rendbetételére, valamint a vállalt beruházás elszámolására.

 

 

Határidő: 2015. április 30.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

              

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. március 31.

 

Dr. Horváth Béla jegyző