49/2014. (III. 31.) számú határozata – Gondozási Központ térítési díjai felülvizsgálata

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
49/2014. (III. 31.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételük módjáról és az értük fizetendő térítési díjakról szóló 13/2004. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet a melléklet 2.1. pontjában a szociális étkeztetés kiszállítással emelt díjait a javaslatnak megfelelően javítva fogadja el.
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                     
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. április 2.
 
Dr. Horváth Béla jegyző