50/2012. (III. 26.) számú határozata – Parkolási rend tárgyalása, rendelet-módosítás elfogadása

A Képviselő-testület a fizető parkolási rendszerről szóló 7/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosító rendelet-tervezetéhez beérkezett következő módosító indítványokat fogadja el:

1. A fizető parkoló övezetet kiterjeszti a Duna-partra a Fő téren, így a módosító rendelet 4. §-át úgy módosítja, hogy a „Duna-part (2610 hrsz.) Fő tér alatti szakasza”.
2. A módosító rendelet 1. §-át elhagyja, az ingyenes parkolás lehetőségét elutasítja.
3. Az alaprendelet 2. § (1) bekezdésében az övezetek szövegrészt „övezet” szövegre módosítja.
4. Az alaprendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezést lépteti: „Az óradíj alapú díjfizetés esetében minden megkezdett óra egész órának számít.”
5. Az 5. § (2) bekezdés második mondatában „az egy órára vagy annál hosszabb időre történt fizetés esetén” szövegrészt törli.

 

K.m.f.

Petrovics László s.k.                       dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                                               jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2012. március 27.

Dr. Horváth Béla jegyző