Polgárváros királyi panorámával

49/2012. (III. 26.) számú határozata – Közlekedési rend felülvizsgálata

2012-03-29

A Képviselő-testület a forgalmi rend felülvizsgálati dokumentációját elfogadja.

Felkéri a polgármester, hogy a további tervezéseket igénylő
1. Német utcai vasúti aluljáró, és a
2. Váci út – Király utcai csomópontban forgalomlassító kialakítása
ügyében a költségvetési rendeletben rendelkezésre álló források figyelembevételével a tervezési feladatok beszerzését kezdje meg.

Határidő: 2012. április 30.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: Főépítész / Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport

 

K.m.f.

Petrovics László s.k.                dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                                      jegyző

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2012. március 27.

Dr. Horváth Béla jegyző

 

Last modified: 2012-03-29

A hozzászólás jelenleg zárva.