51/2012. (III. 26.) számú határozata- Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosításának jóváhagyása

A Képviselő-testület elfogadja az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás társulási megállapodása 2011. november 16-ai módosításait és kiegészítéseit.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntést a Társulási Tanács részére küldje meg.

Határidő: 2012. április 5.
Felelős: polgármester

 

K.m.f.

Petrovics László s.k.              dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                           jegyző

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2012. március 27.

Dr. Horváth Béla jegyző