49/2010. (III. 29.) számú határozata – Kutyás rendőr járőrök alkalmazására javaslattétel

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
49/2010. (III. 29.) számú határozata

A Képviselő-testület a Verőcei Rendőrőrs parancsnokának a Váci Rendőrkapitányság 2009. évi beszámolója kapcsán tett szóbeli kiegészítése alapján szükségesnek tartja a településen kutyás rendőr járőrök jelenlétét.

Ezért azzal a kéréssel fordul a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjéhez, hogy vizsgálja meg, és lehetőség szerint biztosítsa a jövőben a településen kutyás járőrök alkalmazását.

Felkéri a Polgármestert, hogy a határozatról a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjét értesítse.

Határidő: 2010. április 15.
Felelős: polgármester

 

 

K.m.f.

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 03. 31.
Jkv. vezető