48/2015. (III. 30.) számú határozat – A Nagymaros Fiataljaiért Közhasznú Alapítvány székhelyhasználati kérelméről döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

48/2015. (III. 30.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Nagymaros Fiataljaiért Közhasznú Alapítvány „NAFIA” (Nagymaros, Fő tér 10.) kérelmére hozzájárul ahhoz, hogy az egyesület szívességi használat jogcímén székhelyeként használhassa és feltüntethesse a Nagymaros, Váci út 11. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlant.

 

Felhatalmazza a polgármestert a székhelyhasználati hozzájárulás aláírására.

 

 

Határidő: 2015. április 3.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.      
polgármester                                                 

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. március 31.

 

Dr. Horváth Béla jegyző