48/2012. (III. 26.) számú határozata – Településrendezési tervek módosítása megindításáról, tervező megbízásáról döntés

A Képviselő-testület a településrendezési terv módosításának elvégzésével a Pro Arch Építész Stúdió Bt. (1085 Budapest, József körút 36., vezető tervező R. Takács Eszter) vállalkozást bízza meg.

Felkéri a Polgármestert, hogy a településrendezési eszközök módosításának tervezési költségét a 2012. évi költségvetési rendeletbe építse be.
Felkéri a Polgármestert a településrendezési folyamat megindítására.

Határidő: 2012. április 30.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: Főépítész / Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport

 

K.m.f.

Petrovics László s.k.              dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                                    jegyző

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2012. március 27.

Dr. Horváth Béla jegyző