48/2010. (III. 29.) számú határozata – Vác Városi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009. évi működéséről

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
48/2010. (III. 29.) számú határozata

A Képviselő-testület Vác Városi Rendőrkapitányság 2009. évi működéséről szóló beszámolóját a Verőcei Rendőrőrs parancsnokának elhangzott szóbeli kiegészítéseivel elfogadta.

Felkéri a Polgármestert, hogy a határozatról a Rendőrkapitányság vezetőjét értesítse.

Határidő: 2010. április 2.
Felelős: polgármester

 

 

K.m.f.

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 03. 31.
Jkv. vez.