47/2015. (III. 30.) számú határozat – A Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület székhelyhasználati kérelméről döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

47/2015. (III. 30.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelmére hozzájárul ahhoz, hogy az egyesület az önkormányzattal létrejött használati szerződés alapján székhelyeként használhassa és feltüntethesse a Nagymaros, Vasút u. 49. szám (338 hrsz.) alatti önkormányzati tulajdonú ingatlant.

 

Egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy az egyesület a használatába adott ingatlanrész feletti padlásteret is használhassa. Ennek érdekében kéri a használati megállapodás módosítását, valamint a társasházi alapító okirat ennek megfelelő véglegesítését.

A döntés alapján felhatalmazza a polgármestert a használati megállapodás módosítás és a társasházi alapító okirat aláírására.

 

 

Határidő: 2015. április 30.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. március 31.

 

Dr. Horváth Béla jegyző