48/2014. (III. 31.) számú határozata – Közterület felújítás, – építés tervezéséről, ütemezéséről döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
48/2014. (III. 31.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a közterület felújítás, -építés tervezésére, ütemezésére vonatkozó beszámolót a következő kiegészítéssel fogadja el:
Ütemezni szükséges
a)      a Fehérhegy utcai járda, és a Szarvas köz építésének tervezését,
b)      a 12. számú főúton a nagyállomásnál kijelölt gyalogátkelőhely tervezését, kivitelezését,
c)      a Millenium sori járda akadálymentesítését.
 
 
Határidő:2014. április 30., ill. 2015. évi költségvetés
Felelős: polgármester, városfejlesztési csoport
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.   
polgármester                                                   
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. április 2.
 
Dr. Horváth Béla jegyző