47/2014. (III. 31.) számú határozata – Közlekedési rend áttekintése, szükség szerint módosítása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
47/2014. (III. 31.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatára a forgalmi renddel kapcsolatos beszámolót azzal a kiegészítéssel fogadja el, hogy a Béla sétány területét a Molnár utca alsó végében mindkét irányba virágtartókkal és behajtani tilos táblával a forgalom elől el kell zárni, és a sétányon a parkolásra használt zöldfelületet füvesíteni és lekeríteni kéri, továbbá a Hunyadi sétányon a Magyar utca csomópontnál a gépkocsi közlekedés kizárása érdekében „behajtani tilos” KRESZ tábla kihelyezésére, és útelzáró műtárgy beépítésére kerüljön sor.
 
Kéri továbbá a Fehérhegy-Magyar utca kereszteződésében, valamint a Dézsma utca-Tégla utcai kereszteződésben egy-egy forgalomtechnikai tükör elhelyezését a beláthatóság érdekében. Utóbbi helyszínen kéri továbbá a kerékpárosok forgalommal szembeni közlekedése lehetőségére felhívó tábla elhelyezését.
 
 
Határidő:2014. április 30.
Felelős: polgármester, városfejlesztési csoport
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.
polgármester                                                      
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                    
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. április 2.
 
Dr. Horváth Béla jegyző