47/2012. (III. 26.) számú határozata – Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről

A Képviselő-testület a polgármester lejárt határidejű határozatok teljesítéséről szóló beszámolóját a szóbeli kiegészítésekkel elfogadja.

 

K.m.f.

Petrovics László s.k.             dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                                   jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2012. március 27.

Dr. Horváth Béla jegyző