46/2012. (III. 26.) számú határozata – Iskolai elsős osztályok indításával kapcsolatos elvi állásfoglalás

A Képviselő-testület elviekben támogatja három első osztály indítását a Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskolában 2012. szeptemberétől, amennyiben a beiratkozott gyermekek száma meghaladja a hatvanat.
A végleges döntést a költségvetés módosításával együtt ennek ismeretében kívánja meghozni.

 

K.m.f.

Petrovics László s.k.          dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                              jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2012. március 27.

Dr. Horváth Béla jegyző