47/2010. (III. 29.) számú határozata – Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
47/2010. (III. 29.) számú határozata

A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítésekkel elfogadja.

 

 

K.m.f.

 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 03. 31.
Jkv. vez.