46/2010. (III. 29.) számú határozata – Napirend elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
46/2010. (III. 29.) számú határozata

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2. DMRV Zrt. tájékoztatója a víziközmű ellátás és szolgáltatás aktuális kérdéseiről (szóbeli tájékoztató)
3. Vác Városi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009. évi működéséről
4. Gondozási Központ szakmai programja, Szervezeti és Működési Szabályzata és mellékletei módosításának jóváhagyása
5. A Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételük módjáról és az értük fizetendő térítési díjakról szóló 13/2004.(V. 25.) számú rendelet módosítása
6. Hulladékgazdálkodási rendelet tervezetének tárgyalása, elfogadása
7. Közkutak fenntartásának felülvizsgálata
8. Külterületi utcanevekről döntés
9. Árvízvédelmi pályázat módosított önrészének elfogadása
10. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2009. évi munkájáról
11. A Városi Gyámhivatal 2009. évi beszámolója, 2010. évi tervei
12. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2010. évi teljesítmény-értékeléséhez a Hivatal kiemelt céljainak meghatározása
13. Magyar Védőnők Egyesülete levele a „Védőnői szakma fennállásának 95. évfordulója”-val kapcsolatban
14. Beszámoló a NAKE állandó kiállításának 2009. évi működéséről
15. Védőnői állás betöltésére pályázat kiírásáról döntés
16. Mosoly Mikro-térségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Alapító Okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
17. Óvoda Alapító Okiratának kiegészítése
18. Gondozási Központ személygépjármű vásárlás
19. Képviselők Nemzetiségi közösségi ház létrehozására irányuló kérelme
20. Közterület-foglalással kapcsolatos kérelem
21. Pszichiátriai betegek otthonába történő beutalás (zárt)

 

K.m.f.

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

A kivonat hiteléül:
2010. 03. 31.
Jkv. vez.