46/2014. (III. 31.) számú határozata – A Zöldpont Egyesület együttműködési ajánlata

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
46/2014. (III. 31.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatára együtt kíván működni a Zöldpont Egyesülettel a Szálloda utca-Rákóczi út sarkán álló üres, félkész állapotú önkormányzati ingatlan turisztikai célú hasznosításában az Egyesület által felvázolt koncepciónak megfelelően.
 
Egyetértéséről biztosítja továbbá az egyesület megküldött turisztikai elképzeléseit.
 
Felhatalmazza a polgármestert az együttműködéshez szükséges előkészítő tevékenységek, tárgyalások lefolytatására.
 
 
Határidő: 2014. április 28.
Felelős: polgármester
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                     
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                  
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. április 2.
 
Dr. Horváth Béla jegyző