45/2012. (III. 26.) számú határozata – Napirend elfogadása

A Képviselő-testület az alábbi módosított napirendet fogadta el:

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről
2. Településrendezési tervek módosítása megindításáról, tervező megbízásáról döntés
3. Közlekedési rend felülvizsgálata, parkolási rend tárgyalása, rendelet-módosítás elfogadása
4. Észak- Kelet Pest és Nógrád Megyei Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosításának jóváhagyása
5. Gyámhivatal 2011. évi beszámolója
6. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról
7. Beszámoló a honvédelmi igazgatási feladatok ellátásról
8. A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása, elfogadása
9. Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 21/2010. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosítása
10. Gondozási Központ térítési díjai felülvizsgálata
11. Az élelmezést nyújtó intézményben alkalmazandó nyersanyagköltség és térítési díjak meghatározásáról szóló 4/1995. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosítása
12. Pályázatokkal, közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos döntéshozatal
13. Egyebek:
a) Váci TDM szervezet együttműködési megkeresése,
b) Szálloda utcai lakás bérbeadása,
c) Folyamatban lévő pályázatokról tájékoztató
14. Gondozási Központ felvételi kérelemről és térítési díj elengedéséről döntés (zárt ülés)
15. Szociális kérelmek elbírálása (zárt ülés)

K.m.f.

Petrovics László s.k.       dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                            jegyző

A kivonat hiteléül:
2012. március 27.

Dr. Horváth Béla jegyző