46/2011. (III. 28.) számú határozata – A Gondozási Központ térítési díjai felülvizsgálata

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
46/2011. (III. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testülete a Gondozási Központ által beterjesztett és az előterjesztés mellékletét képező javaslatot – mely szerint nem emeli a díjakat – a térítési díjak felülvizsgálata tekintetében az elhangzott módosítással elfogadja.
 
 
 
K.m.f.
                              
 
     
 
    Petrovics László s.k.                             dr. Horváth Béla s.k.
       polgármester                                                  jegyző  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 03. 29.