45/2011. (III. 28.) számú határozata – Komp megközelíthetőségét biztosító forgalmi rend felülvizsgálata

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
45/2011. (III. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Fő tér alsó harmadának forgalmi rendjét fenntartva a kompközlekedés megközelítő útjaként továbbra is a Magyar utcát jelöli ki.
 
Továbbá felkéri a polgármestert, hogy a biztonságos üzemeltetés érdekében, közterület-felügyeleti feladatokra két fő (hétvégi- és ünnepnapi szolgálattal is) részvételét biztosítsa.
 
 
Határidő:        2011. április 30.
Felelős:           polgármester
Végrehajtja:   Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport
 
 
 
K.m.f.
                               
 
                      
 
    Petrovics László s.k.                             dr. Horváth Béla s.k.
       polgármester                                                  jegyző  
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 03. 29.