47/2011. (III. 28.) számú határozata – Parkolási rend kialakítására vonatkozó javaslatok, irányelvek meghatározása

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
47/2011. (III. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a parkolási rend bevezetésére vonatkozó, az előterjesztésben szereplő javaslatokkal egyetért.
 
A bizottsági javaslatokat is figyelembe véve, a következő elvek mentén kéri kidolgozni a következő ülésre a parkolási rendelet tervezetét:
a)   150 Ft/óra vagy 200 Ft/óra parkolási díj, 1000 Ft napidíj,
b)   opcióként a helyi lakos gépkocsi tulajdonosok részére ingyenes parkolási lehetőség (kártya, matrica) biztosítása,
c)   a Fő téren a kijelölt parkolóhelyek pontos meghatározása, a Fő tér alsó harmadában a középső sávban az országzászló alatt szabad teret hagyva,
d)   a parkolási időszak április 1-től október 31-ig szabad- és munkaszüneti napokon, lehetőség szerint már péntek délutántól,
e)   a szükséges jelzőtáblák helyének és a burkolat jelek felfestésének megjelölése,
f)     busz parkoló esetleges kijelölése (Panoráma parkoló).
 
Felkéri a Polgármestert a szükséges előkészítő intézkedések megtételére,
a kiadások pontos felmérésére, és a következő ülésre a parkolási rendelet
előterjesztésére.
 
 
Határidő: 2011. április 26.
Felelős: polgármester, jegyző
Végrehajtja: Városfejlesztési és városüzemeltetési csoport
 
K.m.f.
                                                   
 
    Petrovics László s.k.                             dr. Horváth Béla s.k.
       polgármester                                                  jegyző  
A kivonat hiteléül:
2011. 03. 29.