45/2010. (II. 22.) számú határozata – Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
45/2010. (II. 22.) számú határozata

 

Felelős: jegyző
Határidő: 2010. március 22.

 

K.m.f.

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 02. 23.
Jkv. vezető