45/2016. (III. 29.) számú határozat – Szennyvízcsatorna fejlesztési pályázathoz felhatalmazói nyilatkozat

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

45/2016. (III. 29.) számú határozata

 

 

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozat keretében úgy dönt, hogy a „Szennyvíztisztító telep fejlesztése Vácon” projekt megvalósítása érdekében jelen határozat melléklete szerinti Felhatalmazó nyilatkozat tartalmát elfogadja.

 

Felhatalmazza a polgármestert a Felhatalmazó nyilatkozat aláírására.

 

 

Határidő: 2016. március 30.

Felelős: polgármester, városfejlesztési csoport

 

 

 

K.m.f.

 

 

                         

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. március 30.

 

Dr. Horváth Béla jegyző