46/2016. (III. 29.) számú határozat – Piaci rendezvény költségeihez hozzájárulás

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

46/2016. (III. 29.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület húsvét hétvégéjén a helyi termelői piacon tartott rendezvény költségeihez 25 000 Ft hozzájárulást biztosít a piaci helypénz bevételek terhére.

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés vagy megrendelés aláírására és a hozzájárulás kifizetésére.

 

 

Határidő: 2016. április 5.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

 

 

                         

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. március 30.

 

Dr. Horváth Béla jegyző