44/2016. (III. 29.) számú határozat – Közhasznú munkások Napja tartására javaslat

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

44/2016. (III. 29.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület május 1. napját követő első munkanapot az önkormányzat által foglalkoztatott „Közhasznú munkások napjának” nyilvánítja.

 

 

 

K.m.f.

 

 

                         

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. március 30.

 

Dr. Horváth Béla jegyző