44/2015. (III. 30.) számú határozat – Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

44/2015. (III. 30.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatára a rendelet-tervezettel kapcsolatban a következő módosító indítványt fogadja el:

 

1.    A rendelet 8. § (5) bekezdésében a díjhátralék hiánya feltételt fenntartja.

2.    A lomtalanítást minden év május hónapjában kéri megtartani.

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. március 31.

 

Dr. Horváth Béla jegyző