45/2015. (III. 30.) számú határozat – Temetői parcella kijelölésével kapcsolatos döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

45/2015. (III. 30.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Római Katolikus Egyházközségi Képviselő-testület megkeresésére elvi támogatását adja a temetőben az E parcella egyházközség részére történő fenntartására.

A végleges döntés előtt szükséges tisztázni a helyszínt, a vízcsap áthelyezésének lehetőségét, a sírhelyek számát és méretét (egyes, dupla).

A kérdések tisztázását követően megállapodásba kell foglalni a feltételeket, melyet jóváhagyásra benyújtani kér.

 

 

Határidő: 2015. április 30.

Felelős: polgármester

Végrehajtja: Városfejlesztési csoport, temető fenntartó

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.     
polgármester                                                  

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. március 31.

 

Dr. Horváth Béla jegyző