43/2015. (III. 30.) számú határozat – Beszámoló a Dézsma utcai présház bérleti szerződésében foglaltak teljesítéséről

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

43/2015. (III. 30.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Dézsma utcai présház bérleti szerződésében foglaltak teljesítéséről a bérlő benyújtott beszámolóját elfogadja.

 

A bérlő kérelmére hozzájárulását adja, hogy a bérlő szakmai közreműködőként a Maros Kocsma Kft.-t bevonja.

 

A Maros Kocsma Kft. költségek átvállalásáról szóló nyilatkozata benyújtása esetén a rezsiköltségeket az önkormányzat részére fogja kiszámlázni.

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. március 31.

 

Dr. Horváth Béla jegyző