42/2014. (II. 24.) számú határozata – Települési értéktár létrehozatalával, gondozásával kapcsolatosával feladatok ellátására szervezet kijelölése

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
42/2014. (II. 24.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület települési értéktár létrehozataláról dönt a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény alapján.
 
A települési értékek azonosításával, a települési értéktár létrehozatalával és annak gondozásával, valamint adatainak a megyei önkormányzat részére történő megküldésével a Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményét bízza meg.
  
Egyúttal pályázat benyújtásáról dönt a Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt, „A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatása” című, HUNG-2014 B számú pályázati felhívásra.
 
 
Határidő: 2014. március 10.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: stratégiai referens
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Rudolf Józsefné s.k. 
alpolgármester                                                     
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. február 25.
 
Dr. Horváth Béla jegyző