41/2014. (II. 24.) számú határozata – Együttműködési megállapodás pályázati tanácsadásról

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
41/2014. (II. 24.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület egyelőre nem kíván együttműködési megállapodás kötni a Goodwill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft.-vel pályázati tanácsadó, pályázatíró, projektmenedzseri feladatok ellátására.
 
E kérdésben később kíván végleges döntést hozni, melyhez ajánlatot kell bekérni azonos tevékenységet végző más társaságtól, illetve a potenciális pályázati lehetőségek alapján ki kell számítani a saját alkalmazásban álló pályázati munkatárs(ak) bérköltségének megtérülését.
 
 
Határidő: 2014. március 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: stratégiai referens
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Rudolf Józsefné s.k.  
alpolgármester                                                     
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                  
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. február 25.
 
Dr. Horváth Béla jegyző